moczenie

ważny problem w świecie dziecka

Serwis przygotowany przy współpracy ze specjalistami
z Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.

Badania dodatkowe

(opracował dr n.med. Michał Maternik)

Badania dodatkowe (laboratoryjne i obrazowe) wykonywane u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu mają na celu rozpoznanie typu zaburzeń oddawania moczu, ocenę ryzyka uszkodzenia nerek oraz wykluczenie choroby ogólnoustrojowej, w przebiegu której zaburzenia oddawania moczu mogą być jednym z objawów.

Badania laboratoryjnerozwiń

Podstawowym badaniem laboratoryjnym u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu jest badanie ogólne moczu. Oceniona powinna być też funkcja nerek przez pomiar kreatyniny i elektrolitów w surowicy. Mocz na badanie ogólne powinien być oddany rano, jako pierwsza porcja po odpoczynku nocnym. Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania, tak samo jak badanie kreatyniny czy elektrolitów celem oceny funkcji nerek.

Badania obrazowerozwiń

Pierwszym i jedynym badaniem obrazowym we wstępnej diagnostyce zaburzeń oddawania moczu jest badanie ultrasonograficzne. Pozwala ono na uzyskanie informacji na temat budowy nerek i pęcherza moczowego. Układ moczowy powinien być oceniony podczas tego badania przed oddaniem moczu (przy wypełnionym pęcherzu) i po oddaniu moczu celem oceny ewentualnego zalegania moczu po oddaniu moczu. Informacje uzyskane po tak wykonanym badaniu ultrasonograficznym pozwalają ocenić budowę nerek (wykluczyć ich wadę) oraz ocenić ewentualne zaleganie moczu po jego oddaniu.