moczenie

ważny problem w świecie dziecka

Serwis przygotowany przy współpracy ze specjalistami
z Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.

Dzienniczek mikcji i karta obserwacji dziecka moczącego się w nocy

(opracował dr n.med. Michał Maternik)

Dzienniczek mikcji oraz karta obserwacji dziecka moczącego się w nocy są najprostszymi narzędziami pozwalającymi ocenić czy dziecko ma zaburzenia w oddawaniu moczu i jaki jest ich charakter. Zakres i czas prowadzenia obserwacji oraz informacje uzyskiwane na podstawie dzienniczka mikcji przedstawiono w Tabeli.


Rodzaj obserwacji Czas trwania obserwacji Informacje uzyskiwane z obserwacji
Czas i objętość oddanego moczu 48h - częstość oddawania moczu
- dzienna objętość moczu
- dobowa objętość moczu
- średnia objętość moczu
- maksymalna objętość moczu
Czas i objętość przyjmowanych płynów 48h - dobowa objętość przyjmowanych płynów
- rozkład dobowy przyjmowanych płynów
Epizody nokturii (nocnego oddawania moczu) 14 nocy - częstość nokturii
Epizody moczenia dziennego 14 dni - częstość moczenia dziennego
Epizody moczenia nocnego 14 nocy - częstość moczenia nocnego
Objętość diurezy nocnej (ilość moczu oddawanego w nocy) 7 dni - ocena obecności nocnej poliurii
Inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych 14 dni - częstość występowania objawów
Godzina rozpoczęcia i zakończenia snu 14 dni - czas spędzany w łóżku
Wypróżnienia 14 dni - ocena obecności zaparć
Epizody brudzenia stolcem 14 dni - ocena nasilenia zaparć

Najbardziej wiarygodne obserwacje z prowadzonego dzienniczka mikcji uzyskane są gdy dziecko stale pozostaje pod opieką rodziców, czyli podczas weekendów lub wspólnych wakacji. Należy ponadto zwrócić uwagę na ilość przyjmowanych płynów, ponieważ dzieci z obniżoną pojemnością pęcherza i epizodami moczenia dziennego często świadomie zmniejszają ilość przyjmowanych płynów.