moczenie

ważny problem w świecie dziecka

Serwis przygotowany przy współpracy ze specjalistami
z Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.

Moczenie nocne - powszechny i uciążliwy problem

 • Zaskakująco powszechna dolegliwość.1,2
 • Źródło stresu i niepokoju dla dzieci i ich rodziców.5-12
 • Moczenie nocne u dzieci powyżej 5. roku życia uważa się za nieprawidłowe i wymaga leczenia.13

Powszechność problemurozwiń

 • Aż 16% dzieci w wieku 5 lat regularnie moczy się w nocy.1, 2
 • Problem moczenia nocnego dotyczy 10% dzieci w wieku 7 lat.1, 2
 • Skłonności do moczenia nocnego są w dużej mierze uwarunkowane dziedzicznie.3, 4

Moczenie nocne może być bardzo uciążliwe dla dziecka5-7, ponieważ:rozwiń

 • bywa przyczyną niskiej samooceny, niepokoju, smutku lub depresji,5-7
 • prowadzi do wycofania i postaw aspołecznych,5-7
 • może wiązać się z zaburzeniami uwagi i koncentracji,7
 • wpływa na pogorszenie jakości snu,8
 • może powodować pogorszenie wyników w nauce,7
 • może wywoływać poczucie pokrzywdzenia,7
 • w dłuższej perspektywie może prowadzić do dysfunkcji o podłożu psychicznym lub psychiatrycznym.5

Moczenie nocne to problem całej rodziny6, 11, 12, ponieważ:rozwiń

 • moczenie nocne dziecka jest dla rodziców źródłem stresu oraz powoduje frustrację i drażliwość,
 • wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami (np. pranie) i wydatkami,
 • może niekorzystnie wpływać na relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami, prowadząc do niewłaściwych zachowań,
 • jest powodem obaw związanych z rozwojem/zdrowiem dziecka,
 • Moczenie nocne u dzieci powyżej 5. roku życia uważa się za nieprawidłowe i wymaga leczenia.13

Nasilenie moczenia nocnego a wiek 2rozwiń

 • Wraz z częstotliwością epizodów moczenia nocnego wzrasta prawdopodobieństwo jego utrwalenia zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym okresie.14
 • Moczenie nocne nie zawsze ustaje samoistnie.15, 16
 • Choć wraz z wiekiem zmniejsza się odsetek dzieci cierpiących na moczenie nocne, 15, 17 jednocześnie następuje wzrost częstotliwości i nasilenie objawów nocnego nietrzymania moczu.2, 18

Im bardziej nasilone objawy, tym większe prawdopodobieństwo ich utrzymania się nawet w dorosłym życiu.2

 • Wraz z wiekiem wzrasta odsetek dzieci z nasilonym moczeniem nocnym.
 • Odsetek pacjentów moczących się co najmniej 3 razy w tygodniu wśród dzieci w wieku 5 lat wynosi 44%, natomiast wśród pacjentów w wieku 19 lat jest już dwukrotnie wyższy i wynosi 90%.

Ponieważ blisko połowa dziewiętnastolatków z nasilonym moczeniem nocnym w wieku 5 lat moczyła się każdej nocy, należy podkreślić konieczność rozpoczęcia leczenia na możliwie wczesnym etapie (tj. już u dzieci 5-letnich).2

Piśmiennictwo
1. Fergusson et al. Behav Psychother 1986; 78:884-90.
2. Yeung CK et al. BJU Int 2006; 97:1069-1073.
3. Bakwin. Am J Dis Child 1971; 121:222-5.
4. Jarvelin et al. Acta Paediatr Scand 1988; 77:148-53.
5. Hägglöf B et al. Scand J Urol Nephrol 1997; 183:79-82.
6. Warzak WJ. Clinical Pediatrics 1993; 32:38-40.
7. Joinson C et al. J Paed Psychol 2007; 32(5):605-616.
8. Yeung CK et al. NEJM 2008; 358:2414-2415.
9. Butler RJ, Heron J. Child Care Health and Development 2007; 34:65-70.
10. van Tijen NM et al. Br J Urol 1998; 81(Suppl 3):98-99.
11. Läckgren G et al. Acta Pediatr 1999; 88:679-90.
12. Dobson P Nocturnal enuresis. Family Medicine 2000; Grudzień:15-17.
13. VandeWalle J, Rittig S et al. Eur J Pediatr 2012 (Epub ahead of print); DOI 10.1007/s00431-012-1687-7.
14. Butler RJ, Heron J. Scan J Urol Neph 2008; 42:257-64.
15. Watanabe &Kawauchi. Scan J Urol Nephrol Suppl 1994;163:29-38.
16. de jonge, Kovin et al. (eds) Bladder control and enuresis 1973:39-46.
17. Foxman et al. Pediatrics 1986; 77:482-7.
18. Yeung C, Sihoe J et al. BJU International 2004; 93:341-345.