moczenie

ważny problem w świecie dziecka

Serwis przygotowany przy współpracy ze specjalistami
z Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.Zasady kierowania pacjentów do ośrodków specjalistycznych

(opracował dr n.med. Andrzej Gołębiewski)

Nietrzymanie moczu nie powinno być traktowane jako rozpoznanie, a jedynie jako objaw jednego z wielu schorzeń. Dzieci z nietrzymaniem moczu w większości przypadków mogą być skutecznie diagnozowane i leczone przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Na podstawie wywiadu, objawów klinicznych i dzienniczka oddawania moczu pacjentów zgłaszających się z objawami nietrzymania moczu, można wydzielić trzy grupy o wzrastającej złożoności:

Brak innych dolegliwościrozwiń

U chorych, u których dotychczas wykonane badania wskazują na moczenie nocne bez towarzyszących objawów dziennych, można bez dalszych badań diagnostycznych rozpocząć leczenie:
  • zachowawcze obejmujące trening pęcherza będący elementem leczenia behawioralnego,
  • behawioralne polegające na zmianie zwyczajów mikcyjnych,
  • przy zastosowaniu alarmów wybudzeniowych,
  • anlogami wazopresyny.

Inne objawy towarzyszące zaburzeniom czynności pęcherza moczowegorozwiń

Pacjenci z objawami nadaktywności pęcherza moczowego wymagają wprowadzenia uroterapii standardowej i zastosowania terapii farmakologicznej. Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii antycholinergicznej są wartości objętości zalegającej po oddaniu moczu przekraczające 20ml.
Jeżeli wstępnie podjęte leczenie nie daje oczekiwanej poprawy w okresie 6 miesięcy, pacjenci powinni być kierowani do ośrodków specjalistycznych.

Wady rozwojowe układu moczowego, zaburzenia neurologiczne, innerozwiń

Osobną grupę stanowią pacjenci wymagający niezwłocznego przekazania do ośrodka specjalistycznego, celem diagnostyki i leczenia.
Obejmuje ona dzieci, u których rozpoznaje się:
  1. wady anatomiczne układu moczowego (wynicowanie pęcherza moczowego, wierzchniactwo, zastawka cewki tylnej, spodziectwo, stulejka, zwężenie ujścia cewki moczowej, ektopowe ujście moczowodu),
  2. stan po przebytych zabiegach w obrębie miednicy małej (z powodu wrodzonej niedrożności odbytu, choroby Hirschsprunga lub po urazach)
  3. zaburzenia neurologiczne (stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, przepuklinę oponową rdzeniową zakrytą, stan po zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce, choroby demielinizacyjne, uszkodzenie obwodowego układu nerwowego pourazowe lub związane z przebytymi zabiegami).

Pacjenci z nietrzymaniem moczu uwarunkowanym złożonymi czynnikami anatomiczno-czynnościowymi powinni być kierowani do ośrodków urologii lub nefrologii dziecięcej.